Våre tiltak

Vi bistår våre deltakere til å se muligheter, gir opplæring og trening for jobb eller videre skolegang. Vi byr på trygge arenaer hos arbeidslivet eller internt hos oss.

Tjenester til NAV

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et program som skal bidra til å prøve ut jobbsøkers arbeidsevne samt styrke mulighetene for å få ordinært arbeid eller utdanning.

Gjennom AFT kan deltakerne få innføring i grunnleggende ferdigheter som kommunikasjon, samarbeid og problemløsning. De kan også lære spesifikke ferdigheter for en bestemt jobb eller bransje.

Arbeidstrening er i samarbeid med din veileder og kan skje hos MariNor eller andre bedrifter.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsrettet tiltak for personer som har en uføretrygd og vil være i jobb.

Noen mennesker på uføretrygd kan ha mulighet til å gjøre tilpassede oppgaver. Det kan da være aktuelt med ordningen varig tilrettelagt arbeid.

Varig lønnstilskudd (VLT)

Varig lønnstilskudd (VLT) skal bidra til å øke mulighetene for arbeid for personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne. 

Målet er å hjelpe flere med å få eller beholde en fast jobb og motvirke overgang til uføretrygd.